Categorieën
Mike's notities

SPiratenpartij

Op dit moment twijfel ik nog tussen de SP en de Piratenpartij wat de aankomende verkiezingen betreft.

Al jaren stem ik SP omdat ik vind dat we vooral sociaal moeten doen naar elkaar toe. Ik zie dat sociale niet echt terug bij andere linkse partijen. De SP heeft plannen voor een nationaal zorgfonds bijvoorbeeld. Aangezien marktwerking en de zorg niet samengaan, lijkt het me goed als we weer teruggaan naar een soort ziekefonds, zodat iedereen weer zorg kan betalen.

De PvdA stem ik eigenlijk nooit en ik vind dat ze de afgelopen jaren vooral hebben laten zien dat ze onbetrouwbaar zijn.

En Jesse Klaver doet me te veel denken aan de zoon van een louche tweedehandsautoverkoper: die vertrouw ik simpelweg niet. Sowieso ben ik niet echt een fan van GroenLinks.

Maar de nieuwkomer Piratenpartij vind ik erg interessant, omdat zij met beide benen in de 21ste eeuw staan. Iets wat ik bij veel andere politieke partijen echt mis. Ze willen bijvoorbeeld van het gedoogbeleid af en softdrugs legaliseren. Een goed idee vind ik. Ook willen ze de democratie anders inrichten en meer gebruik maken van online stemmen. Daar ben ik helemaal voor. We kunnen mensen via nieuwe middelen veel meer inspraak geven en eigenlijk een deel van de Tweede Kamer overbodig maken.

Nu wil de Piratenpartij de kamer naar 300 zetels vergroten en de stemgerechtigde leeftijd verlagen naar 16 – daar ben ik allemaal niet voor. Maar verder ziet hun programma er goed uit.

Toch twijfel ik. En dat komt door wat er in het partijprogramma staat over auteursrecht. Daarom heb ik de Piratenpartij van de week benaderd via mail, Twitter en zelfs Fakebook, met de volgende tekst:

Over veel zaken in jullie partijprogramma ben ik het eens. Bovendien wordt het eens tijd dat er in de Tweede Kamer leden zitten die verstand hebben van de positieve en negatieve kanten van internet en sociale media. Mensen die snappen dat onze privacy in het geding is en dat grote bedrijven eens een halt toegeroepen moeten worden. Dat zijn allemaal redenen om op jullie te gaan stemmen aanstaande woensdag.

Een programmapunt kan ik echter niet helemaal volgen. Via Twitter heb ik hierover contact gezocht met de partij, maar verder dan een linkje naar het partijprogramma kwam het niet. Dus stel ik de vraag nog eens via deze weg.

Ik citeer: “Een forse verkorting van het commercieel auteursrecht tot een periode van maximaal vijf jaar. Elke type werk (film, roman, etc.) krijgt een naar het type werk aangepaste termijn. Deze termijn wordt zodanig bepaald – en aangepast – dat het werk zo snel mogelijk ook commercieel vrij beschikbaar komt en de sector zo snel mogelijk omschakelt naar nieuwe verdienmodellen.”

Wat gaat dit in de praktijk betekenen?

Dat een auteur van een boek binnen maximaal vijf jaar zijn auteursrecht verliest? En dat iedereen zijn boek mag gaan uitgeven of digitaal verspreiden? Dat lijkt mij niet bepaald iets waar je een maker mee helpt. De auteur is vaak degene die het minste verdient met het schrijven van het boek. Het meeste geld gaat naar de uitgeverij, distributeur (Centraal Boekhuis) en de winkel. Dus als na al die harde arbeid ook nog eens zijn product door derden verhandeld kan gaan worden zonder dat hij of zij daar iets voor terugziet, lijkt me geen goede zaak. En hoe willen jullie dit doorvoeren voor producties gemaakt in het buitenland?

Tenzij ik jullie tekst verkeerd interpreteer. Ik ben voor vrije informatie, dus ik snap waar jullie aanpassingsvoorstellen van het auteursrecht vandaan komt. Aangezien ik zelf een maker ben, vind ik dit een heel belangrijk punt. Als mijn interpretatie klopt, is dat voor mij doorslaggevend om op een andere linkse partij te stemmen. Ik hoop daarom dat jullie de tijd nemen om dit punt toe te lichten.

Deze tekst heeft op Fakebook een aardige discussie losgemaakt, maar dat verbaast me niet, want veel van mijn contacten zijn makers en die maken zich ook zorgen als ze zo’n voorstel zien. Ik ben benieuwd wanneer en hoe de Piratenpartij zal reageren.

To be continued.

UPDATE zaterdag 11 maart. De Piratenpartij reageerde via Twitter op mijn stuk met de volgende tekst:

De termijn van 5 jaar staat in ons programma omdat dit volgens wetenschappelijk onderzoek de optimale termijn is. Praktisch is dit misschien niet realistisch maar auteursrecht tot 70 jaar na dood maker is dat ook niet, het helpt niemand. Zie deze blog voor achtergrondinformatie over ons standpunt: https://piratenpartij.nl/voodoo-economie-auteursrecht-eu/.

Over de exacte termijn valt uiteraard te discussiëren en wij willen die ook voor elk type werk apart gaan bepalen.

Ik raad je aan even de uitleg op hun site te lezen. Ik vind die 5 jaar nog steeds afschrikwekkend kort, maar ik snap wel dat men dit wil aanpakken om vrijere spreiding van informatie te bewerkstelligen.

Door Michael Minneboo

Michael Minneboo is een freelance journalist gespecialiseerd in popcultuur, fancultuur, strips, film, online media en beeldcultuur. Hij schrijft over onder andere comics, Nederlandse strips & animatie en interviewt makers uit binnen- en buitenland. Daarnaast geeft hij lezingen en adviseert hij particulieren en bedrijven over bloggen.

3 reacties op “SPiratenpartij”

Ik denk ook dat je met vijf jaar de werkelijke creatieven teveel benadeeld. Grote uitgevers houden je in de gaten en wachten vijf jaar om daarna jouw werk af te nemen. Ik snap hun punt, dat je zeventig jaar na de dood van een artiest nog moet wachten. Maar een creatief werk en de creatief die het maakt, verzint en ter wereld brengt zou eigenlijk het recht moeten hebben te bepalen wanneer iets in het publieke domein komt, misschien met een maximum van 40(?) jaar. Lastige materie en niet direct iets waar nu echt verandering in moet komen. Het moet echter ook niet verergeren..

Sinds enige tijd ben ik lid van de PP en ik ga woensdag ook PP stemmen. Ik denk niet dat er één piraat te vinden is die wil dat makers minder aan hun creatieve producten verdienen. Het gaat enkel om het systeem van auteursrecht, waarvan de PP (in NL en in andere landen) vindt dat het te zeer ten nadele van het publieke gebruik van culturele producten uitpakt. Of vijf jaar kort of lang is, hangt erg af van het soort publicatie. De meeste boektitels blijken een half jaar na verschijnen geen commerciële waarde meer te hebben, omdat er dan nog maar enkele exemplaren van worden verkocht. Het is dan niet echt zinvol meer, en vanuit maatschappelijk oogpunt nadelig, de rechten nog zeventig jaar na het overlijden van de (langstlevende) maker te laten gelden. Er zijn natuurlijk ook bestsellers, evergreens en boeken die weer gaan verkopen omdat de auteur later een absolute klapper maakt met een ander boek. Persoonlijk zou ik ervoor zijn om dit flexibel te regelen middels een systeem dat vroeger gold: bij afloop van de beschermingstermijn kunnen de rechthebbenden de termijn nog een of enkele keren verlengen. Laten zij dit na, dan vervallen de rechten aan het publieke domein.

@Daan @Frank: Ik denk dat er inderdaad goed gesproken moet worden tzt over de termijn. Misschien moeten we die inderdaad flexibel maken. Hoe dan ook, eerst moet de Piratenpartij maar eens in de Kamer komen. En tegen de tijd dat ze het auteursrecht aanpakken, meld ik me graag aan om met ze rond de tafel te zitten als maker, om mijn ervaringen hiermee te delen. En zo weet ik nog wel een hoop makers die daarvoor te porren zouden zijn.

Reacties zijn gesloten.