GvD!

De Bond tegen het Vloeken vindt dat Nederland opnieuw opgevoed moet worden. Overal in het land zien we posters hangen met namen erop, behalve die Ene Naam die altijd gebruikt wordt. Nu heb ik niets tegen Jezus en ik begrijp best dat sommige fundamentalisten in het christenkamp problemen hebben als Zijn Naam ijdel gebruikt wordt. Maar het is natuurlijk te burgertruttig dat er een Bond tegen het Vloeken bestaat.Vloeken is een gezonde uitlaatklep voor stress – en een uitlaatklep hebben mensen zeker nodig. Probeer het maar als je je boos voelt, schreeuw iets en je voelt je meteen beter. De naam Jezus ligt lekker in de mond… dat komt door die twee lettergrepen waar de naam uit bestaat. Natuurlijk kun je ook Willem gaan roepen (ook twee lettergrepen), maar de kans is groot dat je dan direct iemand aanspreekt. Terwijl de naam Jezus niet aan veel kinderen gegeven wordt (op Spaanstalige landen na dan, waar veel kinderen Jezus genoemd worden.) Er zijn nu eenmaal niet twee dikke boeken over Willem volgeschreven en ook zijn er niet al tweeduizend jaar mensen in de ban van Willem. (Sorry Willem, het is je echt gegund hoor, jongen.)Mocht je zelf een ander woord willen gebruiken ipv Jezus – be my guest. Maar laat iedereen zijn eigen ding zeggen…

Tags: ,

5 Responses to “GvD!”

  1. Mattt says:

    Perdsoonlijk vind ik ‘kanker’ ook een aanzienlijk erger scheldwoord dan de naam van een een of ander sprookjes fieguur.

  2. @Mattt: Amen to that!

  3. […] en zodra je iets anders wil bezigen, je wordt gezien als afwijkend of corrumperend. (Ik zeg: De Bond tegen het Vloeken.) Toen ik met mijn cd terugging naar de winkel was de verkoopster erg verbaasd over het feit dat er […]

  4. […] Lees ook (of niet): GvD! […]