Categorieën
Minneboo leest Strips

Minneboo leest: Eppo

eppo ouwe op zijn bromfiets

Ouwe denkt terug aan betere tijden, namelijk toen hij nog met Annie achterop zijn Berini rond reed. Nu heeft Ouwe er de leeftijd voor, maar volgens mij hebben we allemaal wel eens momenten dat we nostalgisch denken en terugverlangen naar een vroegere gebeurtenis.

In ieder geval vind ik het een mooi plaatje uit de strip Eppo die achterop het gelijknamige stripblad staat.

Alweer een tijdje wordt deze geschreven door Alex van Koten en getekend door René Uilenbroek. Uco Egmond is de geestelijk vader van het stripfiguurtje dat eerst opdook in het blad Pep. Hij heeft de strip jarenlang gemaakt. De strip was altijd erg populair. Grappig, want eigenlijk is Eppo best een vervelend ventje. Hij probeert vaak handig uit de hoek te komen, maar dat pakt lang niet altijd goed uit.

De strip Eppo mag natuurlijk niet in het stripblad dat naar hem vernoemd is ontbreken en is een vaste waarde. Dat laatste geldt ook voor de strip Flippie Flink, maar die mag wat mij betreft zo snel mogelijk uit het stripblad verdwijnen. Een erg belegen strip. In tegenstelling tot de Berini bromfiets van Ouwe heeft Flink de tand des tijds mijns inziens niet doorstaan.
[hr]

Daarom Minneboo leest:
Als stripjournalist wil ik zoveel mogelijk strips onder de aandacht brengen. Daarom heb ik de rubriek Minneboo leest in het leven geroepen, om te laten zien hoe rijk en divers het medium strip kan zijn. De artikelen in deze rubriek zijn geen recensies (die teksten staan gepubliceerd in de bijhorende rubriek), maar kunnen thematisch zijn, een tekenstijl belichten of simpelweg een nieuwe uitgave kort aanstippen.