saulleiter_postbodes

‘Postbodes’. Foto: Saul Leiter.